Projektowanie ogrodów

W naszej firmie zajmujemy się wykonywaniem projektów ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni. Na potrzeby instytucji wykonujemy projekty rewaloryzacji i modernizacji parków, skwerów, zieleńców miejskich itp. Nieodłącznym etapem procesu projektowania jest dla nas inwentaryzacja oraz opracowanie odpowiednich analiz przestrzennych. W oparciu o zebrane dane tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu a po konsultacji szczegółowy projekt techniczny.

Projekt wykonawczy obejmuje:

  • ukształtowanie terenu-przeliczenie mas ziemnych
  • układ nawierzchni i dobór materiałów
  • rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia
  • automatyczne nawadnianie terenu
  • rozmieszczenie szaty roślinnej
  • tabele doboru roślinności z sugerowaną wielkością i wskazaną średnią ceną rynkową
  • opis wykonania
  • wskazania pielęgnacyjne.

Szczegółowy zakres projektu ustalany jest po rozmowie z klientem.