Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów, jakie wykonujemy w naszej firmie dotyczy nie tylko ogrodów przydomowych, lecz także innych terenów zielonych. Na potrzeby instytucji wykonujemy projekty rewaloryzacji i modernizacji parków, skwerów, zieleńców miejskich itp. Nieodłącznym etapem procesu projektowania ogrodów jest dla nas inwentaryzacja oraz opracowanie odpowiednich analiz przestrzennych. W oparciu o zebrane dane tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu, a po konsultacji szczegółowy projekt techniczny.

Projektowanie ogrodów obejmuje:

  • ukształtowanie terenu-przeliczenie mas ziemnych
  • układ nawierzchni i dobór materiałów
  • rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia
  • automatyczne nawadnianie terenu
  • rozmieszczenie szaty roślinnej
  • tabele doboru roślinności z sugerowaną wielkością i wskazaną średnią ceną rynkową
  • opis wykonania
  • wskazania pielęgnacyjne.

Szczegółowy zakres projektu ustalany jest po rozmowie z klientem.

Projektowanie ogrodów to nasza pasja. Zgłoś się dzisiaj po projekt dla swojego ogrodu.